Priser

Prisen på en begravelse eller bisættelse kan ikke altid være ens fra den ene
handling til den anden, da det afhænger af afdødes ønsker og de pårørendes
ønsker.

Eksempler:

Bisættelse kr. 10,770,-
Alm. hvid kiste
Polstring af kiste
Ilægning og iklædning
Urne
Kørsel til kapel og krematoriet
Udsyngning i hjemmet/hospital
Kistedekoration køres tilbage til gravsted
Honorar

Begravelse kr. 10.370,-
Alm. hvid kiste
Polstring af kiste
Ilægning og iklædning
Kørsel til kapel
Udsyngning i hjemmet/hospital
Honorar

Priserne er baseret på at familien kommer med lagen til polstring af kisten.

Kørsel til kapel max. 35 km.

Kørsel til krematoriet max. 35 km.

Ved os kommer der ikke tillæg:

  • ved aften og weekendarbejde.
  • ekstra fremvisning i kapel.
  • kortegekørsel.
  • ekstra hjælp ved ilægning.