Priser

Prisen på en begravelse eller bisættelse kan ikke altid være ens fra den ene
handling til den anden, da det afhænger af afdødes ønsker og de pårørendes
ønsker.

Eksempler:

Bisættelse fra kr. 12.920,-
Alm. hvid kiste
Polstring af kiste
Ilægning og iklædning
Urne
Kørsel til kapel og krematoriet
Udsyngning i hjemmet/hospital
Kistedekoration køres tilbage til gravsted
Honorar

Begravelse fra kr. 11.620,-
Alm. hvid kiste
Polstring af kiste
Ilægning og iklædning
Kørsel til kapel
Udsyngning i hjemmet/hospital
Honorar

Kørsel til kapel max. 35 km.

Kørsel til krematoriet max. 35 km.

Ved os kommer der ikke tillæg:

  • ved aften og weekendarbejde.
  • ekstra fremvisning i kapel.
  • kortegekørsel.
  • ekstra hjælp ved ilægning.